سفارش تبلیغ
صبا
خداوند، کسی را که به خانه اش یورش بَرَندو او [در دفاع از خانواده اش [نجنگد، دشمن می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 87 تیر 24 , ساعت 12:57 صبح

((موعود))

از شما برای شرکت در طرح بزرگ میلاد نور دعوت می شود شما میتوانید برای شرکت در این طرح در وبلایگ عضو شوید


یکشنبه 87 تیر 2 , ساعت 1:10 عصر

 

انتظار و آماده بودن نخستین شرط وفادارى است، آراستگى رفتار وپیرایش کردار و همانندسازى جلوه هاى زندگى با الگوهاى پذیرفته شده امام، نمادهاى آمادگى است.

«هر یک از شما خودش را براى خروج قائم آماده کند و لو با تهیه یک تیر، که اگر خداوند این آمادگى را در نیت شما ببیند امیدوار هستم که خداوند در اجلتان مهلت دهد تاظهور او را درک کرده از اعوان و انصار آن بزرگوارباشید.»1

زیباترین اثر انتظارِ همراه با آمادگى، شکل دهى شخصیت و ساماندهى زندگى بر اساس معیارهاى دینى است، در اینصورت شایسته این بشارت خواهیم بود:

« خوشا بحال پیروان قائم ؛ آنانکه در دوران غیبت، ظهورش را به انتظار مى کشند و در عصر ظهورش درپیروى از او پاى مى فشارند، آنان اولیاء خداوند هستند که نه ترسى در دل و نه از چیزى واهمه دارند.»2


یکشنبه 87 تیر 2 , ساعت 1:9 عصر

دوستى مهدى موعود علیه السلام ، همراهى و متابعت او را مى طلبد تا توفیق «یار» بودن به جوان ارزانى داده شود، بنابراین با درنگ در «نشانه ها» مى توان خود را محک زد، ناسره را زدود و حریم دل را براى درک قائم آذین بست و به «انتظار» موعود مهیّا شد ؛ انتظارى که امام صادق علیه السلام چنین از آن یاد مى کند:

«بخدا سوگند من اگر آن روز را درک مى کردم جانم را براى حضرت صاحب الامر علیه السلام فدا مى کردم.»1

و در گفتارى دیگر مى فرماید:

«اگر او را درک مى کردم، تمام عمرم را در خدمتگذارى او مى گذراندم.»2

این کلام امیرمؤمنان على علیه السلام را مى توان به عنوان منشور جوان، دلیل و راهنماى راه دانست ؛ چه در عصر غیبت و چه در عصر ظهور ؛ امام فرمود:

«از او تخلف نکن اگر او را درک کنى، از او مگذر اگر بسوى او هدایت شدى.»3


یکشنبه 87 تیر 2 , ساعت 1:6 عصر

سخنانى چند از پیامبر اکرم و ائمه معصومین (ص ) درباره جوانى

* قـال رسول اللّه (ص ): اوصیکم بالشبان خیرا فانهم ارق افئده ان اللّه بعثنى بشیرا ونذیرا فحالفنى الـشـبـان وخـالفنى الشیوخ ثم قرا فطال علیهم الامدفقست قلوبهم ,رسول اکرم فرمود: به شماها دربـاره نـیـکـى کـردن به جوانان سفارش مى کنم زیرا که آنها دلى رقیقتر و قلبى فضیلت پذیرتر دارند.

خداوند مرا به پیامبرى بر انگیخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذابش بترسانم .جـوانان سخنانم را پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند, ولى پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم برخاستند و دچار قساوت و سخت دلى شدند.

* قال على (ع ): بادر شبابک قبل هرمک ,وصحتک قبل سقمک , 

على (ع )فرموده : دریاب جوانى ات را قبل از پیرى و سلامتت را قبل از بیمارى .

* عن جعفربن محمد عن آبائه (ص ) فى قوله تعالى : ولا تنس نصیبک من الدنیا.

قال لا تنس صحتک وقوتک وفراغک , 

.

وشبابک ونشاطک وغناک وان تطلب به الاخر امام صادق (ع )از پدران خود, در تفسیر آیه ولا تنس نصیبک من الدنیا.روایت کرده است که : سلامت , نیرومندى , فراغت , جوانى , نشاط و بى نیازى خود را فراموش منما و در دنـیـا از آنـهـا بـهـره بردارى کن و متوجه باش که از آن سرمایه هاى عظیم به نفع آخرت خود استفاده نمایى .

* قال ابوعبداللّه (ع ): کان فیما وعظ به لقمان ابنه یا بنى واعلم انک ستسال غدا اذا وقفت بین یدى اللّه عـزوجـل عـن اربـع شـبـابـک فـیـمـاابـلیته وعمرک فیما افنیته ومالک مما اکتسبته وفیما انفقته , 

.

امام صادق (ع ) فرموده است : از مواعظ لقمان حکیم به فرزندخود این بود که فرزندم ! بدان فردا در پـیـشـگاه الهى براى حساب , حاضر مى شوى ,درباره چهار چیز از تو مى پرسند: جوانى ات را درچه راهـى صرف کردى ؟ عمرت را در چه کارى فانى نمودى ؟ ثروتت را چگونه به دست آوردى ؟و آن را در چه راهى مصرف کردى* ؟ قال رسول اللّه (ص ): ان العبد لاتزول قدماه یوم القیهمه حتى یسال عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیماابلاه , رسول اکرم (ص ) فرموده است که در قیامت هیچ بنده اى قدم از قدم برنمى دارد تا به این پرسشها پاسخ دهد: اول آن که عمرش را درچه کارى فانى نموده است .

دوم : جوانى اش را در چه راهى صرف کرده است .

* قال على (ع ): شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما: الشباب والعافیه , 

عـلـى (ع ) فرموده : دو چیز است که قدر و قیمتشان را نمى شناسد, مگر کسى که آن دو را از دست داده باشد: یکى جوانى و دیگرى تندرستى است .

* قال رسول اللّه (ص ): یا اباذر اغتنم خمسا قبل الخمس , شبابک قبل هرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیهوتک قبل موتک , 

.

رسـول اکرم (ص ) به ابى ذر غفارى فرمود: پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار: جوانى ات را قـبل از پیرى , سلامتت را قبل از بیمارى , تمکنت را قبل از تهیدستى , فراغتت را قبل از گرفتارى , زندگانى ات را قبل از مرگ .

* قال رسول اللّه (ص ): فلیاخذ العبد المومن من نفسه لنفسه , ومن دنیاه لاخرته , وفى الشبیبه قبل الکبر وفى الحیوه قبل الممات , رسول اکرم (ص ) فرمود: بر مرد با ایمان لازم است که از نیروى خود به نفع خویشتن استفاده نماید و از دنیاى خود براى آخرت خویش , و ازجوانى خود پیش از فرا رسیدن ایام پیرى و از زندگى پیش از رسیدن مرگ .

* وعنه (ص ): ان للّه ملکا ینزل فى کل لیله فینادى یا ابنا العشرین جدوا واجتهدوا, ونـیـز فـرمـوده اسـت که فرشته الهى هر شب به جوانان بیست ساله ندا مى دهد (براى سعادت و رستگارى خود) کوشش و تلاش کنید.

* عـن الـنبى (ص ): سبعه یظلهم اللّه فى ظله یوم لا ظل الا ظله , الامام العدل وشاب نشا فى عباده اللهب,

رسـول اکرمر فرموده است : خداوند هفت گروه را در سایه رحمت خود, جاى مى دهد, روزى که سـایه اى جز سایه او نیست : اول زمامدار دادگر ودوم : جوانى که در عبادت خداوند, پرورش یافته باشدب .

* قال على (ع ): من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه , على (ع ) فرموده است : کسى که نفس شرافتمند و با عزت دارد, هرگز آن را با پلیدى گناه , خوار و پست نخواهد ساخت .

* قال على (ع ): کم من شهوه ساعه اورثت حزنا طویلا, عـلى (ع ) فرموده است : چه بسا لذت کوتاه و شهوت زودگذرى که غصه و اندوه فراوانى به دنبال دارد.


شنبه 87 خرداد 25 , ساعت 11:11 صبح

هرکه می خواهد در این ترنم بهاری نسیمالهی را نوازش دهد و گلواژه های خود را از صالحان دین عالمان علم نبوی بپرسند ادامه مطلب را کلیک کنندادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ